TECHNIKA MOTOCYKLU - rozdíly mezi brzdami - radiální vs. axiální

Jakmile není současná motorka (s aspoň malými ambicemi pro sportovní jízdu) vybavena radiálními brzdami, hned se na ni pohlíží jako na něco míň, jako na rozpočtovku. Co to vlastně ty radiální brzdy jsou, proč jsou lepší než klasické axiální a taky proč jít do "pancéřových" hadic, si povíme stručně a jasně v následujícím článku.

 

Třmeny

Hlavní výhodou radiálního uchycení brzdových třmenů je získání větší brzdící síly, přičemž celá soustava disponuje vyšší tuhostí. Z toho plyne samozřejmě efektivnější brzdění a rychlejší reakce při zmáčknutí brzdové páčky. Navíc konstrukce radiální brzdy umožňuje použití menšího kotouče, což se musí pozitivně promítnout jak do váhy motocyklu, tak i do velikosti neodpružených hmot. Radiálním uchycením brzdových třmenů se myslí, že šrouby, které uchycují třmen, jsou kolmé (radiální) na osu kotouče a nejsou tedy ve směru osy (axiálně), jak je tomu u konvenčních brzd. To s sebou přináší výhodu menšího bočního výkyvu a lepší přilnutí brzdových destiček na povrch samotného kotouče. V neposlední řadě to na produkčních motorkách vypadá víc racing, protože se to podobá závodním brzdám – marketingový tah.

Pumpa

rozdily-brzdy-01

Hlavní rozdíl je směr pohybu pístku. Radiální - pístek se pohybuje ve stejném směru jako brzdová páčka. "Klasická“ (axiální) - pístek se pohybuje kolmo (nebo velmi blízko kolmému směru) na páčku. Je pochopitelné, že získáte lepší cit při brzdění, když se páčka bude pohybovat ve stejném směru jako pístek. To je hlavní výhoda radiální konstrukce. Brzdění je tak citlivější a dobře dávkovatelné. Oproti axiální, kdy buď brzdíte moc prudce nebo nebrzdíte vůbec. 

Hadice

V sérii se používají gumové brzdové hadice. Ty jsou na okruhu ovšem ve většině případů nedostačující. Vlivem agresivního a stálého brzdění se gumové hadice rozpínají a brzdy „vadnou“. Proto se pro závodní účely montují pancéřové (opletené) hadice. Gumová hadička je obalena kovovým opletem a ten nedovolí hadici se roztáhnout, a tím je brzdný účinek stálý. Pancéřové hadice jsou lisované nebo montované.