TECHNIKA JÍZDY - jak na šikany

Ve sportu, ve kterém desetiny sekund dělí dobré kolo od zpackaného, jsou šikany (tak jako vlastně každá zatáčka) místem k vylepšení vašeho času. I na bežných silnicích se setkáváte s rúznými typy šikan, vlastně se od šikan na okruhu liší jen tím, jak daleko je vjezd do další zatáčky od výjezdu z předchozí...

O co vlastně v šikaně jde?

Pro průjezd šikanou je charakteristiký přechod z plného náklonu na jednu stranu do plného náklonu na stranu druhou. Pochopením toho, jak docílit zkrácení doby nutné k překlopení motorky v šikanách, dosáhnete rychlejšího času na kolo.

Celkový čas průjezdu šikanou je závislý na tom, jak dokážete využít čas, kdy je motorka úplně rovně (mezi dvěma zatáčkami). Hodně důležité je přidat plyn. Byť třeba jen na malou chvilku, ale přidá vám to na rychlosti v úseku mezi zatáčkami. Poté by měla následovat práce s brzdou, abyste správně zkorigovali rychlost nájezdu do druhé půlky šikany.

"Výjezd z první zatáčky, plyn, brzda, nájezd do druhé zatáčky."

Rychlý pohled na graf níže potvrzuje výhody přidání plynu a následného brzdění mezi zatáčkami. Graf znázorňuje rychlost (dvě horní linky) dvou jezdců na závodní trati, využití plynu (zelená a modrá linka) a brzd (žlutá) u zkušenějšího jezdce. Všimněte si, že oba jezdci jsou schopní nějak přidat plyn mezi zatáčkami, ale rychlejší jezdec přidá plyn dříve. Také pak v rychle navazujícím sledu plyn zavře a začíná brzdit, kdežto pomalejší jezdec pouští plyn volněji a vůbec nebrzdí. Délka šikany je zhruba 150 metrů a na tomto krátkém úseku je zkušenější jezdec o 3 desetiny sekundy rychlejší. A to i navzdory tomu, že oba jezdci dosahují stejné rychlosti uvnitř zatáček.

sikana_01

Přidání plynu mezi zatáčkami má další výhodu a tou je snížení váhy na přední vidlici. Pokud není přední vidlice zatížená, je překlopení motorky jednodušší a rychlejší. Následné použítí přední brzdy pak vidlice opět stlačí, což umožní motorce ostřeji zatočit (zkrátí se rozvor).

sikana_03

Některé překlápečky jsou samozřejmě hodně krátké a poskytují velmi málo prostoru k přidání plynu, natožpak k následnému brzdění. V tomto případě musíte posoudit, zdali je čas, kdy je motocykl narovnaný,  dostatečný k provedení těchto úkonů a zdali na něj stačí vaše zkušenosti a máte dobrý pocit z chování motocyklu.

Rychlost překlopení motorky je stejně důležitá jako použítí plynu/brzdy - čím rychleji motorku sklopíte, tím lépe. Pomalé překlápění vás donutí buď zvolit širší stopu, nebo budete pomalejší v druhé části šikany. Jak zrychlit překlápění? Držte své tělo co nejníže nad motorkou. Tím docílíte lepší centralizace hmoty a překlopení bude jednodušší.

To, jak rychle motorku překlopíte, také závisí na správném využití countersteeringu. Jak vyjíždíte z první zatáčky šikany, lehce zatlačte na vnitřní řídítko, nebo přitáhněte vnější. Stejně tak správné přenesení (zatlačení) váhy do stupaček pomůže zrychlit proces překlápění motorky.

Všechny pohyby řídítek a vašeho těla musí být samozřejmě co nejplynulejší. Musíte přejít z jednoho plného náklonu do druhého v jednom plynulém pohybu, vyvarujte se rozkouskovaných a příliš ostrých pohybů. Hladší a rychlejší pohyby jsou užitečné v každém okamžiku na trati. Zvykněte si dělat více úkonů naráz. 

"Neokrádejte se o krátké rovinky mezi zatáčkami!"

Zrychlování při průjezdu šikanou vyžaduje jistou dávku svědomitosti. Prvně najděte šikany, kde je možné trochu přidat plyn a brzdit - některé mohou být příliš krátké a nepovede se vám to. Poté začněte zkoušet přidávat více plynu a více brzdit kolo za kolem. Postupně si dovolujte více. Pokud přidáte příliš plynu, zkazíte si tím druhou část šikany. Věnujte pozornost také pozici těla a zacházení s řídítky a stupačkami. Zkuste provést překlopení z plného do plného náklonu, aniž byste vystrčili hlavu víc jak pár centimetrů nad plexi.

stopa_01

Čas průjezdu jednoho kola vždycky byl a bude dobrým měřítkem výkonu na trati. Spousta času, desetinka tady, desetinka tam, může činit rozdíl mezi dobrým kolem a kolem výborným. Zkrácením času potřebného k překlopení motorky desetinky získá, stejně tak jako plné využítí motorky ve vertikální poloze.