TECHNIKA MOTOCYKLU - statické propružení (SAG)

Každý se zajímá o správné nastavení podvozku, které je klíčem k rychlé a bezpečné jízdě, ale jak se to dělá? Nezáleží na tom, jaký typ vidlice nebo centrálu máte, vše se musí nastavit tak, aby pracovali na hranici svého potenciálu. Nastavení tlumičů není raketové inženýrství a když se budete řídit správnými postupy, dosáhnete značného zlepšení ovládání motocyklu.

Pusť si video:

Prvním krokem je nastavení statického propružení a určení správného předpětí pružiny. SAG (statické předpětí) nám říká, o kolik se pružina stlačí mezi úplně odlehčenou motorkou a plně zatíženou motorkou s jezdcem v jízdní pozici. Zjistíme tak jestli máme na motorce zvolenou správnou tuhost pružin přímo na naši váhu  (věřte, že většinou zjístíte, že ne). SAG na zadním a předním kole by měl mít podobné hodnoty, víme tak že je motorka v rovnováze.

Jsou dvě možnosti jak měřit. Klasickým svinovacím metrem - tento postup je složitější a je potřeba mít kolem sebe partu kamarádů. Nebo přípravkem přímo určeným k měření SAGu - práce je podstatně jednodušší, rychlejší a můžete být na práci jen dva.

Jestli jste už někdy SAG měřili, všimli jste si, že jste při 3-4 měřeních dostali tři rozdílná čísla bez toho, aniž byste nějak měnili nastavení. Proč se tak děje a jak se tomu vyhnout se dozvíte dále.

Zadní tlumič

Krok 1: Naznačte si kolmo k ose kola bod, ke kterému budete měření vždy provádět. Zvedněte zadní kolo do vzduchu. Pár kamarádů se hodí. U motorky s bočním stojánkem můžete opatrně naklonit motorku na boční stojan. Motorku nezvedejte za kyvnou vidlici. Změřte vertikální vzdálenost od osy kola k vyznačenému bodu na podsedadlovce a hodnotu si zaznačte. Jestliže neměříte přesně vertikálně (kolmo k podlaze), vyjdou vám nepřesná čísla (příliš malá).

SAG-01

Krok 2: Sundejte motorku ze stojanu a posaďte na ni řidiče v plné výstroji do jízdní polohy. Další člověk drží motocykl rovně a třetí provádí měření. Jestliže vám jde o přesnost, musíme vzít v úvahu tření tlumiče. Provedeme dvě další měření. Zaprvé, stlačte zadek asi o 25mm a pomalu jej pouštějte. Měl by se zastavit o něco výš. Nyní opět změřte vzdálenost mezi osou kola a podsedadlovkou a poznamenejte si. Nehoupejte!  Toto měření označíme jako L2.

Krok 3: Zvedněte zadek o 25mm a pomalu jej pouštějte. Až se zastaví, opět proveďte měření. Mělo by se zastavit o něco níže. Pamatujte, že nesmíte houpat. Toto měření je L3.

Krok 4: SAG pružiny je mezi těmito dvěma měřeními (L2,L3). Pokud není v tlumení žádný odpor, L2 a L3 budou skoro stejné. Provedeme následující výpočet: L1 - [(L2+L3)/2] a dostaneme statické propružení (SAG) pro zadní tlumič.

Krok 5: Nastavte předpětí pružiny vaší motorky. Matice pod pružinou jsou běžné, stejně tak jako speciální klíče. Jestliže je SAG příliš vysoký potřebujete větší předpětí, menší SAG, menší předpětí.  Pro závodní motocykly je typická hodnota 25 - 30mm. Silniční motocykly mají obvykle hodnoty mezi 30 - 35 mm. Tvrdší nastavení pro okruh není obecně doporučené pro jízdu na silnici.

Měření přední části je podobné zadní, ale je více náchylné na odpor/tření tlumičů.

Přední tlumiče

Krok1: Plně natáhněte tlumiče a měřte od gumového těsnění kluzáku dolů k dorazu. Toto je L1.

Krok 2: Sundejte motorku ze stojanu, posaďte na ní jezdce do jízdní pozice. Pomocník drží rovnováhu. Stlačte přední vidlice a nechte je pomalu roztáhnout.  Až se zastaví, změřte vzdálenost. Nehoupejte. Toto je L2.

SAG-02

Krok 3: Nadlehčete předek a nechte jej pomalu zatahovat. Proveďte měření, až se zastaví. Toto je L3. Opět L2 a L3 jsou rozdílné díky tření a odporu těsnění a gufer.

Krok 4: Zprůměrujeme L2 a L3 a odečteme od L1. Vzorec je stejný: L1 - [(L2 + L3)/2].

Krok 5: K dosažení správných hodnot použijte štelováky nastavení předpětí (matice nahoře na brýlých). 

Silniční motocykly fungují mezi 25 až 33 procenty celkového zdvihu, což odpovída 30 - 35 mm.  Závodní motocykly chodí mezi 25 - 30 mm. Metoda, kterou jsme nyní provedli, nám umožňuje zkontrolovat odpor a tření tlumiče. Čím větší je rozdíl mezi měřeními (L2,L3) , tím hůře. Dobrý zadní tlumič má rozdíl menší než 3mm a špatné více než 10 mm. Dobré přední vidlice mají rozdíl 4-5 mm. Větší rozdíl značí promlém s vidlicí. Příčiny mohou být různé - starý nebo nevyhovující olej, špatně namazaná gufera nebo i poškozená vidlice. Duležité je zmínit, že není žádné přesné kouzelné číslo. Pokud preferujete jiné hodnoty SAG, skvělé. Váš osobní SAG závisí na geometrii rámu, trati a podmínkách na ní, volbě pneumatik a váze a jezdcových preferencích.

Při repasi vidlice je dobré si nechat zaznačit, kde se nachází její opravdový doraz. Ne, není uplně na konci. Pomocí kontrolnío kroužku pak lehce zjistíme jestli nám vidlice chodí jak má. Při správně seřízeném SAGu a v případě, že je ve vidlici vše v pořádku by se měl kroužek zastavit cca 3-4mm od dorazu. Tak víme, že využíváme plný rozsah zdvihu vidlice a vše je správně nastavené.

Rozdílný SAG na předku a zadku bude mít obrovský dopad na jízdní projev. Více SAGu na předku nebo méně na zadku donutí motocykl rychleji zatáčet. Meně SAGu na předku nebo více na zadku donutí motocykl zatáčet pomaleji. Závodníci potřebují tvrdší podvozek, protože se potýkají s mnohem většími silami, než na normální silnici. Nastavení statického předpětí je samozřejmě jen začátek.